รายงานการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563


Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'db_admission.student_special_63_1' doesn't exist in D:\DATASERVER\admissionent\2019\r1\report_by_faculty_test.php:190 Stack trace: #0 D:\DATASERVER\admissionent\2019\r1\report_by_faculty_test.php(190): PDO->prepare('SELECT * FROM s...') #1 {main} thrown in D:\DATASERVER\admissionent\2019\r1\report_by_faculty_test.php on line 190
หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์